Your browser does not support Javascript, in order to see this website. Please turn it on.

Aikštelės tinkamos BE statybai -

UAB "Visagino atominė elektrinė" 2009-2011 metais įgyvendino projektą "Statybos aikštelių įvertinimas pagal TATENA saigos reikalavimus". Projekto tikslas  -  Vadovaujantis TATENA saugos reikalavimais NS-R-3 „Site evaluation for nuclear installations“ ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) normatyviniais dokumentais, įvertinti potencialių aikštelių tinkamumą VAE statybai.

Projekto metu išnagrinėti geotechniniai, geologiniai ir seismologiniai statybos vietos duomenys, galutinio šilumos sugėriklio (Drūkšių ežero) savybės, vietai būdingi hidrologinių, meteorologinių reiškinių (ekstremalūs vėjai, krituliai, ekstremali sniego danga, ekstremalios temperatūros, viesulai, pūgos ir pan.) bei žmogaus sukelti pavojai ir kiti saugai svarbūs klausimai. Projektas buvo sudalintas į tris pagrindines dalis – „Geotechninių salygų įvertinimo“, „Seisminių faktorių įvertinimo“ ir „Statybos aikštelių įvertinimo išorinių įvykių atžvilgiu“  projekto dalis (paprojekčius). Vertinimo metu surinkti ir išanalizuoti duomenys bei gauti rezultatai pateikti Visagino atominės elektrinės aikštelių vertinimo ataskaitoje (toliau – Ataskaita), kurioje nagrinėtos dvi (rytinė ir vakarinė aikštelės) pasirinktos alternatyvios aikštelės, esančios šalia sustabdytos Ignalinos atominės elektrinės Visagino savivaldybėje.

Projekto apimtyje buvo ne tik apibendrinta ir išanalizuota prieinama informacija, bet atliktas ir naujų detalių lauko darbų, laboratorinių tyrimų kompleksas, kaip pavyzdžiui sekliosios elektrinės tomografijos tyrimai,  inžineriniai geologiniai, geotechniniai ir hidrogeologiniai tyrimai, detalūs 2D ir 3D seisminės žvalgybos tyrimai. Vertinimus ir tyrimus atliko Lietuvos, Danijos, Vengrijos, Vokietijos, JAV, Suomijos moksliniai institutai ir įmonės. Apibendrinus gautus rezultatus Ataskaitoje padaryta išvada, kad abi pasirinktos alternatyvios aikštelės yra tinkamos BE statybai ir eksploatavimui.

2010 metų lapkričio 8-12 dienomis vykusi nepriklausoma TATENA aikštelių saugos peržiūros misija nagrinėjo Ataskaitos rezultatus. Misijos ekspertai pateikė rekomendacijas ir pareiškė, kad “Aikštelių vertinimas yra atliktas vadovaujantis TATENA reikalavimais ir vadovais, tyrimų apimtis yra pakankama ir aikštelės yra tinkamos Visagino AE statybai. TATENA misija pateikė keletą detalių techninių komentarų kaip patobulinti Ataskaitos atitikimą TATENA saugos vadovams.” (“Sites evaluation is conducted in line with IAEA requirements and guides, the volume of investigation is sufficient, and sites are suitable for construction of Visaginas NPP. IAEA SSRM provided some technical detailed comments in order to improve compliance with IAEA SGs.”).

Po misijos peržiūros atsižvelgiant į pateiktas rekomendacijas Ataskaita buvo papildyta ir pateikta VATESI ir kitų atsakingų institucijų - Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Civilinės aviacijos administracijos - peržiūrai ir įvertinimui. Gavus teigiamas galutines išvadas iš Ataskaitą peržiūrėjusių ir įvertinusių institucijų, VATESI specialistams išnagrinėjus patikslintą Ataskaitą nustatyta, kad ji atitinka jai keliamus branduolinės saugos reikalavimus. Todėl, 2014 m. spalio mėnesį  VATESI priėmė sprendimą ją suderinti. Ataskaitos peržiūros ir įvertinimo procesas yra aprašytas peržiūros ir įvertinimo ataskaitoje, kurios santrauka pateikiama nuorodoje žemiau:

http://www.vatesi.lt/index.php?id=169&tx_mininews_pi1[showUid]=521&cHash=98c7399c21

TATENA misijos išvada