Your browser does not support Javascript, in order to see this website. Please turn it on.

Viešieji pirkimai

UAB „VAE SPB“, būdama perkančiąja organizacija, pirkimus vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. UAB „VAE SPB“ pirkimus pagal įgaliojimą atlieka grupės įmonė UAB ,,Verslo aptarnavimo centras".

Informacija apie UAB „VAE SPB“ vykdomus pirkimus skelbiama UAB ,,Verslo aptarnavimo centras" tinklalapyje http://vac.le.lt/.