Your browser does not support Javascript, in order to see this website. Please turn it on.

Tarptautinė atominės energetikos agentūra pristatė ataskaitą Climate Change and Nuclear Power 2015

Belaukiant Klimato kaitos konferencijos Paryžiuje, kur tikimasi teisiškai privalomo susitarimo, Tarptautinė atominės energetikos agentūra pristatė ataskaitą Climate Change and Nuclear Power 2015. 

Šioje kasmetinėje ataskaitoje yra apžvelgiamas branduolinės energetikos vaidmuo mažinant CO2 emisijas bei sprendžiant ekonominius, energetinius ir aplinkosauginius iššūkius. Pristatydamas ataskaitą Agentūros gen. direktorius Y. Amano teigė, kad branduolinė energetika yra viena iš svarbiausių šiuo metu prieinamų technologijų, padedančių mažinti CO2 emisijas. Daugelis šalių mano, kad šios energijos plėtojimas padės pasiekti dvigubą tikslą – sustiprinti tiekimo saugumą ir tuo pačiu sumažinti emisijas.  

Šių metų ataskaita yra gerokai pakoreguota lyginant su praėjusia. Ją rengiant buvo pasinaudota naujausia moksline informacija bei techninėmis žiniomis, įskaitant Ekonominio bendradarbiavimo ir vystymo organizacijos  Branduolinės energetikos agentūros (OECD NEA)Planuojamomis elektros energijos gamybos kainomis, taip pat Tarptautinės energetikos agentūros World Energy Outlook bei Nuclear Energy Roadmap ataskaitomis. 

Pagrindinės ataskaitos išvados yra šios: 

  • Branduolinė energetika yra konkurencinga. Jos palyginamoji elektros energijos kaina (angl. Levelised Cost of Electricity) svyruoja nuo 26 iki 64 JAV dolerių už MWh. Tai yra mažiau negu anglis (65-95 JAV doleriai už MWh ir dujos (61-133 JAV doleriai už MWh). Tačiau pasak ataskaitos, reikalingos išankstinės investicijos į branduolinę energetiką išlieka dideliu iššūkiu; 
  • Nuo 1970 m. branduolinės energetikos dėka į aplinką nebuvo išmesta 65 gigatonų CO2 emisijų. Branduolinė energetika, kartu su hidro ir vėjo energetika, išmeta mažiausiai CO2 skaičiuojant viso projekto ciklą; 
  • Ataskaitoje pateikiami du branduolinės energetikos vystymosi scenarijai. Pagal minimalųjį scenarijų  branduolinės energetikos pajėgumai išliks stabilūs iki 2050 m. (apie 379 GW). Tai reiškia, kad kiekvieną uždarytą reaktorių turės pakeisti naujas. Pagal optimistinį scenarijų prognozuojamas dvigubas augimas iki 800 GW, reiškiant, kad kiekvienais metais bus statomi 10-20 naujų reaktorių.

Ataskaitos tekstą rasite dešinėje esančioj nuorodoje.