Your browser does not support Javascript, in order to see this website. Please turn it on.

Reaktoriaus technologijų vertinimo studija

2006 m. trys Baltijos šalių energetikos bendrovės – AB „Lietuvos energija“, AS „Latvenergo“ ir AS „Eesti energija“ – atliko naujosios atominės elektrinės Lietuvoje galimybių studiją, kurioje be kitų klausimų buvo nagrinėjamos ir sąlygos statyti tinkamo tipo reaktorių. Technologijų ir aplinkosaugos klausimų darbo grupė, atsakinga už geriausių prieinamų technologijų atominei elektrinei įvertinimą, galimo reaktoriaus galios, investicijų ir eksploatavimo išlaidų prognozavimą, tyrimo metu atliko išsamų, nors ir preliminarų, šiuo metu rinkoje siūlomų reaktorių vertinimą. Galimybių studijos ataskaitoje atlikti rinkos tyrimai patvirtino, kad visi šie reaktoriai užtikrina aukščiausius saugos standartus, atitinkančius kitų šiuo metu Europoje ir pasaulyje eksploatuojamų branduolinių reaktorių saugos standartus. Taip pat buvo konstatuota, kad yra pakankamas tokių reaktorių tiekėjų skaičius, kas užtikrina konkurencingą aplinką vykdant technologijų pirkimų etapą.  

2007 m. pradžioje AB „Lietuvos energija“ Branduolinės energetikos departamentas, siekdamas detaliai susipažinti su rinkoje esančių reaktorių modelių ir jų tiekėjų galimybėmis įgyvendinti Visagino atominės elektrinės projektą Lietuvoje, patikslinti Galimybių studijoje pateiktą informaciją, inicijavo susipažinimo su reaktorių technologijomis projektą. Projekto įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai padės pagrindus tinkamai pasirengti ir įvykdyti reaktoriaus technologijų pirkimo konkursą.

Pirmojo etapo metu nustatyti potencialūs reaktorių technologijų gamintojai ir užmegzti ryšiai su jais.  

Antrojo etapo metu potencialiems gamintojams suformuluoti ir pateikti aktualūs klausimai apie jų siūlomų reaktorių technologijų ir įgyvendinamo naujosios atominės elektrinės projekto ypatumus. Remiantis Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) rekomendacijomis, teikiamomis technologijų vertinimo etapui, struktūrizavus klausimus buvo siekiama gauti informacijos apie reaktorių technologijas šiomis pagrindinėmis temomis:

  • bendroji informacija apie reaktorių technologijas;
  • atominės elektrinės projektui įgyvendinti reikalinga branduolinės energetikos infrastruktūra, statybos aikštelės charakteristikos ir vietinių kompanijų dalyvavimas bei jų gebėjimų stiprinimas;
  • atominės elektrinės projektavimo, tiekimo bei statybos apimtys ir trukmė;
  • atominių elektrinių ir reaktorių techniniai eksploatavimo parametrai;
  • branduolinio kuro ciklas, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymas;
  • branduolinės saugos užtikrinimas ir licencijavimas. 

Trečiojo etapo metu organizuoti susitikimai su potencialiais reaktorių technologijų gamintojais ir tiekėjais jų pagrindinėse būstinėse. Organizuoti susitikimai su keturiais reaktorių gamintojais ir tiekėjais, rinkoje siūlančiais naujausios kartos (III ir III+ kartos) reaktorius: General Electric-Hitachi (JAV-Japonija), AREVA Nuclear Power (Prancūzija-Vokietija), Atomic Energy of Canada Limited (AECL) (Kanada) ir Westinghouse Electric Company LLC (JAV). Susitikimai buvo skirti detaliai susipažinti su technologiniais siūlomų reaktorių ypatumais, taip pat realiomis kompanijų galimybėmis ir planais įgyvendinti Visagino atominės elektrinės projektą Lietuvoje.  

Susitikimuose su potencialiais reaktorių technologijų gamintojais ir tiekėjais taip pat dalyvavo Latvijos, Estijos ir Lenkijos energetikos bendrovių (AS „Latvenergo“, AS „Eesti energia“ ir Polska Grupa Energetyszna (PGE)), pareiškusių norą dalyvauti įgyvendinant atominės elektrinės projektą Lietuvoje, atstovai.  

Ketvirtojo etapo metu sukaupta informacija apibendrinta projekto įgyvendinimo ataskaitoje. Ši informacija buvo reikalinga vykdant kitą pasirengimo pirkti atominės elektrinės technologijas etapą, skirtą konkrečių reaktorių technologijoms įvertinti.