Your browser does not support Javascript, in order to see this website. Please turn it on.

Specialistų rengimas

Branduolinė energetika - kompleksinė ūkio šaka, reikalaujanti žiniomis ir patirtimi pagrįstos šioje srityje dirbančių specialistų kompetencijos. Todėl viena iš pagrindinių saugios branduolinės energetikos tvarios plėtros sąlygų yra pakankami ir atitinkamai parinkti žmogiškieji ištekliai.

Tam, kad Lietuva liktų konkurencinga ir tinkamai išnaudotų naujas tendencijas ir technologijas, Lietuvos Respublikos nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133, numatyta. kad valstybė ugdys naujus įgūdžius ir kompetencijas, tobulins specialistų kvalifikaciją ir plėtos mokslinius tyrimus srityse, kurios aktualiausios Lietuvos energetikos ūkiui: branduolinė energetika, jos saugumas, radioaktyviųjų atliekų tvarkymas, branduolinių (atominių) elektrinių eksploatavimo nutraukimas, tinklo įrangos valdymas bei aplinką tausojančios technologijos (atsinaujinančių išteklių energetika ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kontrolė).

Preliminarūs branduolinės energetikos specialistų poreikio tyrimų rezultatai rodo, kad naujos branduolinės elektrinės ir visos branduolinės energetikos infrastruktūros reikmėms reikės: branduolinės elektrinės projektavimo ir statybos laikotarpiu ne mažiau kaip 100 branduolinės energetikos specialistų, branduolinės elektrinės eksploatavimo metu apie 300 branduolinės energetikos specialistų, valstybės, mokslo ir studijų institucijoms - apie 60 specialistų.

Atsižvelgus į branduolinės elektrinės eksploatavimo technologinius ypatumus, darbui Visagino branduolinę elektrinę eksploatuojančioje organizacijoje (operatoriuje) reikės iki 900 parengtų specialistų. Dalį darbo vietų gali užimti Ignalinos AE specialistai.

Naujos branduolinės elektrinės projekto įgyvendinimo laikotarpiu reikės ir specifinių, su branduoline energetika susijusių žinių turinčių teisinį, ekonominį, finansinį išsilavinimą turinčių specialistų, didelio masto projektų valdymo ekspertų, planavimo, kokybės ir aplinkos bei statybos priežiūros specialistų. Dėl to ir kitos mokslo institucijos turėtų sistemingai rengtis tokių specialistų ugdymui.

Be to, įgyvendinant naujos branduolinės elektrinės projektą, reikės ne tik aukštos kvalifikacijos branduolinės energetikos specialistų, bet ir aukštos kvalifikacijos suvirintojų, šaltkalvių, statybininkų ir kt. Todėl šalies profesinio mokymo centrai, kolegijos, kitos mokymo įstaigos, organizuojančios tokio profilio specialistų rengimą, turėtų atkreipti dėmesį į išaugsiančią šių specialistų paklausą ir atitinkamai pradėti tam rengtis.