Your browser does not support Javascript, in order to see this website. Please turn it on.

Visagino AE statybos aikštelės projektiniai inžineriniai geologiniai (geotechniniai) grunto tyrimo darbai

Visagino AE statybos aikštelės projektinių inžinerinių geologinių (geotechninių) grunto  tyrimo darbų (toliau – Projektiniai tyrimai) tikslas -  atlikti projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius grunto tyrimus tose vietose ir tomis apimtimis, kurios reikalingos ABWR atominės elektrinės statinių pamato ir pagrindo sąveikos analizei atlikti.

Projektinių tyrimų darbų paskirtis – gauti pakankamus inžinerinius geologinius duomenis, geotechninius inžinerinių geologinių sluoksnių parametrus Visagino AE statybos aikštelėje naujos AE statinių ir pagrindo sąveikos analizei. Darbų metu gautų duomenų kokybė atitinka Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA), JAV Branduolinio Reguliavimo Komisijos (toliau – US NRC) ir STR dokumentuose nurodytus reikalavimus, standartus bei tinkama juos panaudoti BEO techniniam projektui – konstrukcinei daliai rengti, taip pat pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo daliai rengti.

Projektiniai tyrimai suprojektuoti ir atlikti remiantis pagrindiniai šiais dokumentais:

STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“;

TATENA reikalavimais ir saugos vadovais:

  • NS-R-3 „Site Evaluation for Nuclear Installations“;

  • NS-G-3.6 „Geotechnical Aspects of Site Evaluation and Foundations for Nuclear Power Plants“.

    JAV Branduolinio Reguliavimo Komisijos vadovais:

  • USNRC Regulations 10 CFR 100 Part 100 “Reactor Site Criteria”;

  • USNRC Regulatory Guide 1.132 „Site Investigations for Foundations of Nuclear Power Plants“.

  • USNRC Regulatory Guide 1.138 Laboratory Investigations of Soils and Rocks for Engineering Analysis and Design of Nuclear Power Plants.

Darbai atlikti pagal branduolinės energetikos objektams skirtą kokybės užtikrinimo programą NQA-1 dalį 2.20" Quality Assurance Requirements for Subsurface Investigations for Nuclear Power Plants”.

Projektinių tyrimų metu buvo suprojektuota ir išgręžta daugiau kaip 70 vnt. tiriamųjų geotechninių gręžinių, kurių gylis 40-250 metrų, juose paimti nesuardytos ir suardytos sandaros grunto mėginiai, kurių daugiau kaip tūkstantis grunto mėginių nugabenta ir ištirta JAV laboratorijose. Pirmą kartą Lietuvoje sėkmingai panaudota šelbi vamzdžių (shelby tubes) grunto mėginių paėmimo technologija, kuri leidžia paimti, užkonservuoti ir transportuoti nesuardytos sandaros mėginius netgi rupiems (smėliniams) gruntams. Gręžiniuose ir šalia jų atlikti geotechninio bandymo ir zondavimo darbai, kurių metu nustatyti grunto parametrai in situ.  Daugumoje gręžinių aikštelėse slūgsančių gruntų savybėms nustatyti atlikti  geofiziniai tyrimai. Projektinių tyrimų metu dešimtyje hidrogeologinių tyrimų poligonų nustatyti vandeningų sluoksnių  dinaminiai parametrai, požeminio vandens fizikiniai parametrai  bei nustatyta sąveika tarp vandeningųjų sluoksnių.

Projektinių tyrimų metu gautiems duomenims, rezultatams, analizėms buvo atlikta nepriklausoma peržiūra ir atsižvelgus į pateiktas pastabas buvo paruošta i Visagino atominės elektrinės statybos aikštelės projektinių inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų ataskaita.