Your browser does not support Javascript, in order to see this website. Please turn it on.

Žinių centras

Branduolinė energetika reikalauja labai įvairių mokslinio ir inžinerinio pobūdžio žinių – vien tik eksploatuojant branduolinę elektrinę būtini reaktorių fizikos, mechanikos, termodinamikos, elektros inžinerijos, automatikos, IT, chemijos, metalurgijos, radiacinės saugos ir kitų sričių specialistai. Kalbant apie branduolinių elektrinių projektavimą, įrenginių gamybą, statybą, eksploatavimo nutraukimą, branduolinio kuro gamybą ir kitas artimai susijusias veiklas, žinių ratas tampa itin platus. Branduolinės energetikos vystymas reikalauja aukštos kvalifikacijos inžinierių bei specialistų ir prisideda prie mokslinės – techninės pažangos.

Daug plačiajai visuomenei skirtos ir lengvai skaitomos informacijos apie branduolinę energetiką pateikiama Pasaulio branduolinės energetikos asociacijos (WNA) tinklapyje.

http://www.world-nuclear.org/Nuclear-Basics/

http://www.world-nuclear.org/info/Current-and-Future-Generation/