Your browser does not support Javascript, in order to see this website. Please turn it on.

Lietuvoje

Nors prof. K. Makariūno teigimu branduolio fizika Lietuvoje buvo domimasi dar jai tik formuojantis, vis dėlto Lietuvos branduolinės energetikos istorijos pradžia yra neatsiejamai susijusi su Ignalinos atominės elektrinės statybos projekto pradžia, t.y. 1974 metais, kuomet prasidėjo parengiamieji Ignalinos AE darbai. Keletas svarbiausių branduolinės energetikos istorijos Lietuvoje įvykių:

 • 1978 m. pradėta statyti vienintelė Baltijos šalyse Ignalinos atominė elektrinė. Jėgainės projekte buvo numatyti keturi reaktoriai, tačiau pastatyti ir paleisti tik du.
 • 1983 m. gruodžio 31 d. - pradėjo veikti pirmasis Ignalinos atominės elektrinės blokas. Jame sumontuotas didžiausias pasaulyje 1,5 mln. kW galios reaktorius, kuris įrašytas į Gineso rekordų knygą. Tuo pačiu metu pradėtas statyti trečiasis energetinis blokas.
 • 1987 m.  rugpjūčio 31 d. - Ignalinos atominėje elektrinėje įjungtas antrasis blokas, kuriame taip pat sumontuotas 1,5 mln. kW galios reaktorius. Pradėjus darbą antrajam blokui, jau buvo pastatyta 60 % trečiojo energetinio bloko, tačiau netrukus statybos buvo sustabdytos.
 • 1990 m. Lietuvos energetikos sistema perėjo Lietuvos Respublikos jurisdikcijai.
 • 1991 m. lapkričio 18 d. - įkurta Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) – pagrindinė branduolinės saugos įgaliotoji institucija.
 • 1993 m. Lietuva tapo Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) nare.
 • 1996 m. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą.
 • 1997 m. sausio 1 d. - įkurtas Radiacinės saugos centras (RSC).
 • 1999 m. LR Seimas priėmė Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymą.
 • 1999 m. LR Seimas priėmė Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymą.
 • 2001 m. gegužės 16 d. - įkurta VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA).
 • 2002 m. spalio 10 d. - Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino atnaujintą Lietuvos nacionalinę energetikos strategiją, kurioje pažymėta, kad būtina užtikrinti saugios branduolinės energetikos nenutrūkstamumą, perimamumą ir plėtrą.
 • 2002 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategiją.
 • 2004 m. gegužės 1 d. - Lietuva tapo Europos Sąjungos nare, iš esmės tapdama ir EURATOM nare.
 • 2004 m. gruodžio 31 d. - sustabdytas Ignalinos AE pirmasis blokas.
 • 2006 m. gruodžio mėn. AB "Lietuvos energija" įkurtas Branduolinės energetikos departamentas, pradejęs vykdyti parengiamuosius naujos atominės elektrinės projekto Lietuvoje darbus.
 • 2007 m. LR Seimas priėmė Lietuvos Respublikos atominės elektrinės įstatymą, kuris uždegė „žalią šviesą“ naujos atominės elektrinės projekto Lietuvoje įgyvendinimui.
 • 2008 m. vasario 1 d. LR Seimas priėmė Lietuvos Respublikos atominės elektrinės įstatymo pakeitimo įstatymą.
 • 2008 m. rugpjūčio 28 d. įkurta UAB "Visagino atominė elektrinė", kuri toliau vykdė naujos atominės elektrinės projekto parengiamuosius darbus.
 • 2009 m. sausio 12 d. LR Seimas priėmė įstatymą dėl Energetikos ministerijos įsteigimo.
 • 2009 m. gruodžio 31 d. sustabdytas Ignalinos AE antrasis blokas.
 • 2009 m. balandžio mėn. Vyriausybė priėmė rezoliuciją Nr. 300, kuria patvirtino naujosios Visagino AE projekto plėtojimo ir įgyvendinimo planą;
 • 2009 m. rugsėjį LR Vyriausybė priėmė rezoliuciją Nr. 1143 dėl komisijos, prižiūrėsiančios naujosios AE projekto įgyvendinimą, sukūrimo;
 • 2009 m. rugsėjį buvo parengtas ir pristatytas naujosios AE projekto verslo modelis ir finansavimo planas. Atsižvelgiant į AE ekonominę situaciją bei AE projektų vystymo specifiką, buvo priimtas sprendimas, kad į naujosios Visagino AE projektą reikia pritraukti strateginį investuotoją, turintį patirties branduolinėje energetikoje ir tokių, kaip AE statybos, projektų vystyme bei finansinių resursų investuoti į projektą;
 • 2009 m. gruodį pradėta strateginio investuotojo atrankos procedūra; paskelbtas tarptautinis kvietimas investuotojams (ES oficialiame leidinyje).
 • 2010 m. gegužės mėn. Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir Estijos ūkio bei energetikos ministrai, dalyvaujant ES energetikos komisarui G. Oettinger, pasirašė Komunikatą dėl Baltijos šalių elektros energijos rinkos integravimo į ES elektros energijos rinką ir naujosios AE statybos Lietuvoje;
 • 2010 m. rugsėjį Koncesijos konkurso komisija, sukurta organizuoti Visagino AE strateginio investuotojo atrankos konkursą, potencialiems strateginiams investuotojams išsiuntė kvietimą pateikti galutinius pasiūlymus;
 • 2011 m. gruodį TATENA ekspertai pateikė išvadą, kad naujosios Visagino AE statybos aikštelės - tinkamos branduolinio objekto statybai;
 • 2011 m. birželio 28 d. LR Seimas priėmė branduolinės energetikos srityje reglamentuojančių įstatymų pakeitimų paketą, kurį sudaro 12 įstatymų. Tokiu būdu buvo sukurtas efektyvesnis ir skaidresnis veiklos branduolinėje energetikoje licencijavimo, leidimų išdavimo modelis.
 • 2011 m. liepą atrinktas Visagino AE strateginis investuotojas - Japonijos kompanija „Hitachi.Ltd" kartu su jos antrine įmone „Hitachi-GE Nuclear Energy.Ltd".
 • 2012 m. kovo 30 d. parengta ir parafuota Visagino atominės elektrinės statybos Koncesijos sutartis.
 • 2012 m. gegužės 9 d. Vyriausybė pritarė Visagino AE statybos Koncesijos sutarties projektui ir kitiems projekto vystymui reikalingiems dokumentams.
 • 2012 m. birželio 8 d. Europos Komisija, vadovaudamasi Euratomo sutartimi, pateikė teigiamą nuomonę dėl Visagino atominės elektrinės projekto.
 • 2012 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Branduolinės (atominės) elektrinės įstatymą ir įstatymą Dėl koncesijos suteikimo ir Lietuvos Respublikos esminių turtinių įsipareigojimų prisiėmimo Visagino branduolinės (atominės) elektrinės projekte bei kitus įstatymus.