Your browser does not support Javascript, in order to see this website. Please turn it on.

Branduolinių elektrinių sauga

Branduolinių elektrinių sauga privalo būti užtikrinama siekiant bendrojo tikslo - apsaugoti žmogų, visuomenę ir aplinką nuo radiologinių pavojų. Šis tikslas pasiekiamas užtikrinant branduolinės energetikos objekto (BEO) branduolinę saugą, kuri savo ruožtu pasiekiama užtikrinant reikiamą techninę saugą ir radiacinę saugą.
Saugos užtikrinimo tikslas pasiekiamas operatoriui ir reguliatoriui apibrėžus valdymo atsakomybę, tinkamai paskirsčius saugos valdymo atsakomybę, įvertinus „žmogiškojo veiksnio” įtaką ir pan.

Bendrųjų saugos užtikrinimo principų schema

Bendrasis saugos užtikrinimo siekis

 1. Bendras saugos užtikrinimas. Apsaugoti žmogų, visuomenę ir aplinką nuo pavojaus sukuriant ir palaikant efektyvią apsaugą nuo radiologinių pavojų.
   
 2. Branduolinės saugos užtikrinimo siekis. Veiksmai, kurių imamasi siekiant apsaugoti žmogų, visuomenę ir aplinką nuo radiologinio pavojaus:
  • užtikrinant normalų BEO eksploatavimą;
  • užkertant kelią incidentams ir avarijoms;
  • švelninant incidentų ir avarijų sukeltas pasekmes.
 3. Techninės saugos užtikrinimo siekis.
  • imtis visų pagrįstų praktinių priemonių siekiant išvengti avarijų.
 4. Radiacinės saugos užtikrinimo siekis.
  • užtikrinti, kad visose BEO gyvavimo stadijose apšvita nuo jonizuojančiosios spinduliuotės arba planuojamų radionuklidų išmetimų dydis neviršytų nustatytų ribų ir būtų kiek įmanoma mažesnis;
  • užtikrinti radiacinės saugos priemonių darbuotojams, gyventojams ir aplinkai taikymą įvykus avarijai.
 5. Saugos valdymas.
  • paskirstyta valdymo atsakomybė;
  • diegiama veiklos kokybė ir jos užtikrinimas;
  • įvertinama „žmogiškojo veiksnio“ įtaka;
  • užtikrinamas tinkamas reagavimas įvykus avarijoms.

Apsauga gilyn – vienas svarbiausių saugos užtikrinimo principų.

Branduolinių elektrinių sauga privalo būti užtikrinama nuosekliai įgyvendinant „apsaugos gilyn“ principą, grindžiamą barjerų sistema, kuri užkerta kelią jonizuojančiajai spinduliuotei ir radioaktyviosioms medžiagoms plisti į aplinką, bei naudojant techninių ir organizacinių priemonių sistemą, apsaugančią šiuos barjerus, palaikančią jų efektyvumą ir tiesiogiai apsaugančią gyventojus.

Reaktorių saugos barjerai

Reaktorių saugumo barjerai

 1. Pirmas saugos barjeras - branduolinio kuro matrica.
 2. Antras saugos barjeras - tvirti iš cirkonio lydinio pagaminti kuro strypų apvalkalai.
 3. Trečias saugos barjeras - reaktoriaus korpusas ir reaktoriaus pirmojo kontūro ribos.
 4. Ketvirtas saugos barjeras - atsparus slėgiui ir hermetiškas reaktoriaus apsauginis kiautas, kuris daromas iš plieno arba armuoto betono.