Your browser does not support Javascript, in order to see this website. Please turn it on.

Eksploatavimo nutraukimas

Branduolinės elektrinės eksploatavimo nutraukimas – tai paskutinis elektrinės gyvavimo etapas. Galutinis eksploatavimo nutraukimo tikslas yra pasiekti tokią elektrinės būklę, kai statiniams ir teritorijai nebetaikomi branduolinės ir radiacinės saugos reikalavimai ir jie gali būti panaudoti kitiems tikslams.

Branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimas – tai teisinių, organizacinių ir techninių priemonių įgyvendinimas branduolinės energetikos objekte nusprendus, kad jis niekada nebebus naudojamas pagal savo pagrindinę paskirtį.

Branduolinės energetikos objektą eksploatuojanti organizacija privalo užtikrinti, kad įrenginio eksploatavimo nutraukimo metu būtų disponuojama pakankamais finansiniais, materialiaisiais, organizaciniais ir žmogiškaisiais ištekliais, reikalingais teisės aktų nustatytiems įsipareigojimams, susijusiems su radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio eksploatavimo nutraukimu, tinkamai įvykdyti.