Your browser does not support Javascript, in order to see this website. Please turn it on.

Palyginimas su kitais energijos gamybos būdais

Branduolinė energija

Privalumai

Trūkumai

 • Neteršia aplinkos CO2 dujomis;
 • AE paprastai dirba baziniu apkrovos režimu, todėl dėl didelio instaliuotosios galios panaudojimo koeficiento sąnaudos vienai elektros energijos kilovatvalandei pagaminti yra santykinai mažesnės nei kito tipo elektrinių;
 • Kuro dedamoji elektros energijos kainoje yra nedidelė;
 • Kuro yra pakankamai, jis yra politiškai stabiliuose kraštuose, be to, galima sukaupti atsargų ilgam laikui;
 • Skatina mokslinį progresą;
 • Susidaro santykinai nedaug atliekų;
 • Mažos eksploatavimo išlaidos;
 • Galimybė gaminti tiek elektros, tiek ir šilumos energiją.
 • Didelės pradinės investicijos;
 • Reikalingi resursai ilgalaikiam radioaktyviųjų atliekų tvarkymui;

Akmens anglis

Privalumai

Trūkumai

 • Pakankami ištekliai. Akmens anglis yra visame pasaulyje plačiausiai naudojamas pirminis energijos šaltinis elektros energijai gaminti;
 • Didelis instaliuotosios galios panaudojimo koeficientas;
 • Pradinės investicijos mažesnės nei AE;
 • Galimybė gaminti tiek elektros, tiek ir šilumos energiją.
 • Teršia aplinką, stipriai prisideda prie rūgščiojo lietaus ir globalinio atšilimo;
 • Reikalinga gerai išvystyta transporto sistema, didelės transportavimo išlaidos;
 • Praktiškai neįmanoma sukaupti atsargų ilgesniam laikui;
 • Reikalinga gera ir brangi valymo įranga, kad būtų išvengta dalelių ir rūgštinančiųjų dujų išmetimo į aplinką.

Dujos / nafta

Privalumai

Trūkumai

 • Išvystyta tiekimo infrastruktūra (dabartiniams vartojimo lygiams);
 • Technologinių sprendimų įvairovė, patogumas vartotojams;
 • Galimybė gaminti tiek elektros, tiek ir šilumos energiją.
 • Riboti ištekliai;
 • Prisideda prie globalinio atšilimo;
 • Pastaruoju metu tampa per brangu elektros energijai gaminti;
 • Dideli kainų svyravimai.

Hidroenergija

Privalumai

Trūkumai

 • Atsinaujinantis energijos šaltinis, neteršiantis aplinkos;
 • Mažos eksploatavimo išlaidos;
 • Efektyvi ir patikima gamyba.
 • Priklauso nuo gamtos sąlygų, galimi trūkumai sausringais metais;
 • Reikalingos didelės pradinės investicijos;
 • Užtvankos sunaikina ar apsunkina žuvų (pavyzdžiui lašišų) migracijos kelius;
 • Įrengiant užtvindomos didelės teritorijos, o tai pakenkia kraštovaizdžiui ir turi neigiamos įtakos biologinei įvairovei.

Vėjo energija

Privalumai

Trūkumai

 • Atsinaujinantis energijos šaltinis, neteršiantis aplinkos;
 • Mažos eksploatavimo išlaidos.
 • Priklauso nuo gamtinių sąlygų (vėjo), mažas instaliuotosios galios panaudojimo koeficientas;
 • Nemažos pradinės investicijos;
 • Generatorių galia yra santykinai nedidelė, todėl reikia didelio jų kiekio;
 • Reikalingi atitinkami galios rezervai, kurie kompensuotų vėjo energijos svyravimus, o tai gali ženkliai įtakoti galutinę elektros energijos kainą;
 • Pakeičia kraštovaizdį ir jūros peizažą;
 • Gali pakenkti nykstantiems paukščiams.

Biokuras

Privalumai

Trūkumai

 • Atsinaujinantis energijos šaltinis;
 • Galimybė derinti elektros energijos ir šilumos gamybą.
 • Tie patys ištekliai reikalingi ir popieriaus pramonei;
 • Nemažos investicijos (didesnės nei į iškastinio kuro elektrines, bet mažesnės nei į atomines, vėjo ar hidroelektrines);
 • Neefektyvu, jeigu naudojamos mažos elektrinės;
 • Didelės eksploatavimo išlaidos;
 • Reikalinga gera valymo įranga, kad būtų išvengta teršalų išmetimo į aplinką.

Saulės energija

Privalumai

Trūkumai

 • Atsinaujinantis energijos šaltinis;
 • Mažos eksploatavimo išlaidos;
 • Galimybė gaminti tiek elektros, tiek ir šilumos energiją (reikalinga skirtinga įranga).
 • Efektyvu tik ten, kur saulėta;
 • Elementų gamyboje naudojamos specialios medžiagos, kurios gali pakenkti aplinkai;
 • Esant dabartinėms technologijoms reikalingi dideli žemės plotai netgi nedideliems elektros energijos kiekiams pagaminti.