Your browser does not support Javascript, in order to see this website. Please turn it on.

Nacionalinis branduolinės energetikos specialistų rengimo planas

Nacionalinis branduolinės energetikos specialistų rengimo planas Nacionalinis branduolinės energetikos specialistų rengimo planas (toliau – Planas) yra skirtas aprūpinti Lietuvos branduolinės energetikos infrastruktūrą branduolinės energetikos specialistais.

Planas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-906/1-133.

Planas nustato uždavinius ir priemones branduolinės energetikos studijoms organizuoti, studijų programų kokybei užtikrinti, mokslo ir studijų institucijų materialinei bazei palaikyti ir šių studijų studentų skatinimo ir motyvavimo sistemai sukurti.

Nuo 2008 m. studijų procesą organizuoja ir vykdo šios institucijos:

  • Vilniaus universitetas: bakalauro studijų programa Energetikos fizika (iki 2011 m. - Branduolinės energetikos fizika)
  • Kauno technologijos universitetas: bakalauro studijų programa Branduolinės energetikos inžinerija ir magistro studijų programa Branduolinės energetikos inžinerija.

Kitos naudingos nuorodos:

Lietuvos energetikos institutas (LEI)

Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC)